Chứng chỉ năng lực Hạ tầng kỹ thuật Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP tại điều 83 thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng đều phải có chứng chỉ năng lực. Trừ những công trình cấp IV, công trình sửa chữa cải tạo, công trình không ảnh hưởng tới kết cấu, công trình cáp quang, viễn thông;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức khi xin chứng chỉ năng lực Hạ tầng kỹ thuật Hạng 1,2,3 Viện đào tạo quản lý xây dựng Nuce nhận tư vấn hỗ trợ hồ sơ xin Cấp Chứng chỉ năng lực Hạ tầng kỹ thuật Hạng I, II, III uy tín

Chứng chỉ năng lực xây dựng thực tế là bản đánh giá năng lực của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng với các tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng. Ngoài ra, chứng chỉ này sẽ nêu điều kiện, quyền hạn của tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi phải chứng minh được năng lực của mình đáp ứng điều kiện để thực hiện.

CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • Thiết kế, thẩm tra Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật
  • Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật
  • Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
  • Giám sát xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

Chứng chỉ năng lực #Thiết kế, thẩm tra TK Hạ tầng kỹ thuật Hạng II, #Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật Hạng II #Giám sát Hạ tầng kỹ thuật hạng II

Một doanh nghiệp có thể xin nhiều lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật như trên
Công ty CP Tư vấn và xây dựng công trình Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động:
Thiết kế, thẩm tra TK/Hạ tầng kỹ thuật/Hạng II
Quản lý dự án/Hạ tầng kỹ thuật/Hạng II
Giám sát/Hạ tầng kỹ thuật/Hạng II

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn

Yêu cầu tư vấn

Bản đồ

Liên hệ