Chứng chỉ năng lực tổ chức Khảo sát địa chất hạng 3

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Chứng chỉ năng lực của tổ chức Khảo sát địa chất công trình là một trong những chứng chỉ bắt buộc phải có dành cho các tổ chức, cơ quan, công ty, doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động lĩnh vực xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, bạn đã biết điều kiện cấp chứng chỉ hay thủ tục xin chứng chỉ này chưa.

Chứng chỉ năng lực xây dựng thực tế là bản đánh giá năng lực của Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng với các tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng. Ngoài ra, chứng chỉ này sẽ nêu điều kiện, quyền hạn của tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định rõ tại điều 83 Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
chung chi nang luc to chuc khao sat dia chat hang 3
Chứng chỉ năng lực Khảo sát địa chất Hạng III

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn

Yêu cầu tư vấn

Bản đồ

Liên hệ