Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn (Mới)

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn do cơ quan nào cấp? Chứng chỉ giám sát nông nghiệp và phát triển nông thôn được giám sát thi công những công trình nào? Điều kiện và thủ tục làm hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề giám sát là gì?

Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp phát triển nông thôn bao gồm giám sát các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông nông thôn. Và các công trình như cấp thoát nước cho nông thôn. Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì Bộ xây dựng là cơ quan duy nhất cấp chứng chỉ hành nghề giám sát nông nghiệp nông thôn Hạng I. Các Sở xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chi hành nghề cho các kỹ sư. Hoạt động trong lĩnh vực giám sát công trình phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Các chứng chỉ hành nghề do các cơ quan khác nhau cấp có giá trị ngang nhau trên toàn Quốc. Thời gian sử dụng chứng chỉ hành nghề là 5 năm kể từ ngày được cấp.
Dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề xây dựng
Dịch vụ xin chứng chỉ hành nghề xây dựng

1. ĐIỀU KIỆN XIN CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

1.1 Điều kiện xin chứng chỉ Hạng I - Giám sát công trình nông nghiệp nông thôn

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

1.2 Điều kiện xin chứng chỉ Hạng II - Giám sát công trình nông nghiệp nông thôn

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

1.3 Điều kiện xin chứng chỉ Hạng III - Giám sát công trình nông nghiệp nông thôn

Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. HỒ SƠ XIN CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề gồm
  • 1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp nông thôn.
  • 2) Chụp 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm bỏ vào phong bì nếu gửi online thì gửi tệp ảnh chân dung có nền màu trắng. (Chụp trong thời gian không quá 06 tháng)
  • 3) Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, tại chức, liên thông.
  • Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • 4) Chứng chỉ hành nghề giám sát đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề giám sát.
  • 5) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. 
  • Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
  • 6) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu (Lĩnh vực thi là giám sát công trình nông nghiệp nông thôn)
Các kỹ sư phải đăng ký thi sát hạch trước, sau khi có kết quả sát hạch đạt yêu cầu thì mới làm hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề.

3. DỊCH VỤ XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NN&PT NT

Ảnh minh họa: Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bình luận

Mới hơn Cũ hơn

Yêu cầu tư vấn

Bản đồ

Liên hệ