Gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng (Uy tín trọn gói)

 Hiện tại tất cả các công ty đã xin cấp chứng chỉ năng lực Hạng I, Hạng II, Hạng III theo NĐ 59/2015/NĐ-CP đã và sắp hết hạn cần gia hạn

Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là bắt buộc đối với các chứng chỉ năng lực đã hết hạn. Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày hết hạn các công ty, tổ chức không gia hạn chứng chỉ năng lực thì sẽ phải làm lại chứng chỉ năng lực như làm lần đầu.

Gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng ở đâu

Đối với các loại chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng II và Hạng III gia hạn tại Sở xây dựng.
Đối với các loại chứng chỉ năng lực xây dựng Hạng I thì gia hạn tại Bộ xây dựng

Thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Dịch vụ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Hà Nội1 Nhận xét

  1. PlaySmart.ca supplies Ontarians with useful guides to playing, problem playing sources, and a toll-free helpline. From Ottawa to Leamington, horse racing enthusiasts can discover 15 racetracks strewn across the province. Gambling earnings usually are not taxed in Canada, so Ontarians can take pleasure in 100% of their casino winnings. Ontario is residence to 28 brick-and-mortar casinos, with seven positioned in the Greater Toronto Area . According to the Ontario Lottery and Gaming Corp. , there are presently 28 brick-and-mortar casinos operating across the province. It will 온라인카지노 only take a few of} moments to finish the registration process.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Yêu cầu tư vấn

Bản đồ

Liên hệ