Lớp học nghiệp vụ nghề sơ cấp, chứng chỉ sơ cấp nghề
cán bộ xây dựng, đào tạo cán bộ xây dựng hà nội

Hotline:0902891518

Liên hệ

Danh sách
name

Cách đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Nhà thầu phải có trách nhiệm đăng ký tham gia, chủ động cung...

name

Dịch Vụ Đăng Tải Công Khai Thông Tin Năng Lực Hoạt...

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhận dịch vụ đăng tải...

Chứng chỉ sơ cấp cứu

Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp cứu trên toàn quốc, nhiều ưu...

name

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN...

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cải cách hành...

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn...

name

Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên hệ thống...

Tổ chức phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc...

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ...

Căn cứ thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV: Tất cả các...

Lớp học bảo quản - tu bổ - phục hồi di tích

Căn cứ thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ...

Học chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán...

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Đào tạo cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc....

name

Đăng ký năng lực xây dựng lên website Bộ Xây Dựng

Dịch vụ công bố đăng ký năng lực trên bộ xây dựng uy tín,...

name

Quy định cụ thể về việc đăng ký thông tin nhà thầu...

Hướng dẫn quy định cụ thể về việc đăng ký thông tin đấu...

Khóa học phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội

Huấn luyện PCCC Tại Hà Nội theo quy định của Bộ Công an uy...

Thông tin bổ ích
Tags

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
TPHCM: Học viện hành chính quốc gia, Số 10 - Đường 3/2 - P.12 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh

Mail: daotaocanbohn@gmail.com
Hotline: 0902.951.568 - 0965.079.801

DMCA.com Protection Status